Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen

Velg hva du vil gjøre

 1. Les veiledere

  Hvordan utføre evalueringer.

 2. Lag statistikk

  Finn ut hvor mange evalueringer som er gjort for hvilke sektorer og etater.

 3. Registrer evaluering

  Skal du registrere en evaluering? Gå til nasjonalbibliotekets skjema.

 4. Abonner på evalueringer

  Få varsling hver gang nye evalueringer legges til via e-postvarsel eller de webstrømmer vi tilbyr.

 5. Lær mer om evalueringsportalen

  Oversikt over begrepsbruk og de muligheter portalen tilbyr.

 6. Finn relevante lenker

  Oversikt over relevante lenker knyttet til evalueringsarbeidet.

Aktuelt

 1. 19.6.2018

  Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2017-2018) Innlevert: Sendt: 18 Besvart: 19.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes Spørsmål Marit Arnstad (Sp): Statnett skal i slutten av juni behandle en ny tariffmodell som skal gjelde fra 2019.

 2. 19.6.2018

  Ærlighet varer lengst

  Historien om fastlandsforbindelsen har vært lang og smal.

 3. 19.6.2018

  - For dårlig utredning

  Miljøkonsekvensene ved etablering av et avfallsanlegg i Raudsand er for dårlig utredet, mener Miljødirektoratet.

 4. 19.6.2018

  Ni samfunnsvitenskapelige fagmiljøer får toppkarakter

  Samfunnsvitenskap. Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole og BI har både fagmiljøer og forskergrupper i verdensklasse, konkluderer Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning.

 5. 19.6.2018

  - Hensikten er ikke å stå enige utad

  NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset. - Det er ikke koseprat, for informasjonsutveksling er viktig. Men dette er ikke stedet der vi gjør opp på kammerset for å stå enige utad, sier Bovim.

 6. 19.6.2018

  - Ville være altfor tidlig å skrote forskriften

  Bred støtte til videreføring av boliglånsforskriften. Tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører boliglånsforskriften med minimale endringer.

 7. 19.6.2018

  Regionale variasjoner i barneverntiltak: Et gammelt problem i ny drakt?

  Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan true deres helse og utvikling «får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Barns behov skal dekkes i alle geografiske områder.

 8. 19.6.2018

  Dyrt og komplisert sonebasert system

  Hva har busstoppene Jevnaker (Løten), Vevlakrysset (Stange) og Myrvoll (Ringsaker) til felles? Det er «bomstasjoner» for hvor langt Hamar takstsone gjelder.

 9. 19.6.2018

  Dette bør du vite om boliglånsforskriften

  Regjeringen viderefører boliglånsforskriften. Dette forholder du deg til fra 1. juli. - Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en risiko for norsk økonomi og arbeidsplasser.

 10. 19.6.2018

  Evaluering av innføringen av statistikkverktøyet Qlik i UDI

  Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Frivillig kunngjøring på Doffin Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Utlendingsdirektoratet - UDI 974760746 Hausmannsgate 21 OSLO 0182 NO Kontaktperson:

 11. 19.6.2018

  Når barn misbruker barn

  For noen år siden besøkte fylkeslegen et fengsel i England der det kun var seksualforbrytere. Mange av de innsatte sonet for overgrep mot barn og unge. Alle var - som forventet - voksne menn. Men bildet er mer nyansert.

 12. 19.6.2018

  Folkevalgtes saksbehandling

  Har du et nyhetstips? Jeg var tilhører i formannskapsmøtet i Nærøy kommune den 11. juni, et møte som har ført til store diskusjoner i diverse medier, hovedsakelig på grunn av steinbruddsaken.

 13. 19.6.2018

  Uklart farvann i Stavern Kanal

  Styrerepresentanter fra Stavern Vel har fulgt Sundstens kanalprosjekt i Stavern siden 2016.Vi har ved flere anledninger påpekt at byggehøyden vil være en utfordring.

 14. 19.6.2018

  Barnets rett til en forsvarlig levestandard

  Barn har menneskerettslig krav på en forsvarlig levestandard. Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører risiko for utenforskap og generasjonsoverføring av fattigdom, og forebyggings- og bistandsansvar påligger ulike kommunale virksomhetsområder.

 15. 19.6.2018

  Dina har sittet i en varetektscelle i nesten 300 dager. Nå kan hun snart få nytt hjem

  Dina forsøkte å be om hjelp, men ble sviktet av de voksne. Nå ser framtiden hennes lysere ut. Men fortiden er ikke glemt, sier faren. 20 år gamle Dina har i syv år vært inn og ut av sykehus, fengsel og institusjoner.

 16. 19.6.2018

  Vi blir snytt for en praktisk, rimelig og rask reisemåte

  De av oss som aldri har bodd eller levd slik at toget er blitt en del av hverdagen, ser sjelden helt klart hva det kan bety, skriver Eivind Sivertsen. Mye av diskusjonen om Nord-Norgebanen (I/rNB) har sikkert skremt bort noen lesere.

 17. 19.6.2018

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester

  Bakgrunn Arkivene er vårt felles, kollektive minne som blir forvaltet på vegne av samfunnet. Ifølge arkivmeldingen, Meld. St.

 18. 19.6.2018

  Fullt trykk på Varig tilrettelagt arbeid

  Regjeringen vil ha flere i jobb, og Varig tilrettelagt arbeid skal prioriteres. I Østfold jobber NAV aktivt for å sikre flere tiltaksplasser, slik at køene tas unna raskere.

 19. 19.6.2018

  Færre rømte oppdrettslaks i vassdragene

  Dette forteller en rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Rapporten slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

 20. 19.6.2018

  Evaluering av mineralloven

  Utvalget som skal evaluere mineralloven hadde sitt første møte 18. juni. Utvalget ledes av professor Ernst Nordtveit ved Universitetet i Bergen (UiB).


Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)