Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen

Velg hva du vil gjøre

 1. Les veiledere

  Hvordan utføre evalueringer.

 2. Lag statistikk

  Finn ut hvor mange evalueringer som er gjort for hvilke sektorer og etater.

 3. Registrer evaluering

  Skal du registrere en evaluering? Gå til nasjonalbibliotekets skjema.

 4. Abonner på evalueringer

  Få varsling hver gang nye evalueringer legges til via e-postvarsel eller de webstrømmer vi tilbyr.

 5. Lær mer om evalueringsportalen

  Oversikt over begrepsbruk og de muligheter portalen tilbyr.

 6. Finn relevante lenker

  Oversikt over relevante lenker knyttet til evalueringsarbeidet.

Aktuelt

 1. 25.5.2018

  Symbolpolitikk som ødelegger for distriktene!

  Senterpartiet har nok en gang avslørt at de er mer opptatte av sirkus enn realpolitikk som faktisk gjør nytte for folk.

 2. 25.5.2018

  Fire av fem slutter

  Fredskorpset har startet flyttingen til Førde. Åtte blir med videre. For ett år siden ble det klart at Fredskorpset skulle flyttes til Førde, som en del av satsingen på arbeidsplasser i distriktene.

 3. 25.5.2018

  «Alle skal leve et liv uten vold eller frykt for vold»

  Mange avdelinger i Nes kommune har lenge etterlyst en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Nå kommer den. Nå fremmes det endelige forslaget til handlingsplan mot vold i nære relasjoner til politisk behandling.

 4. 25.5.2018

  Prioritér politi

  At Regjeringen foreslår å legge ned bacheloravdelingen i Kongsvinger uten skikkelig utredning er overraskende og oppsiktsvekkende. Utdanningen er vellykket, med et godt studentmiljø og et øvingsanlegg i toppsjiktet.

 5. 25.5.2018

  Psykologiklinikker er en god læringsarena

  Psykologi. Klinikkdrift gir studentene det beste faglige grunnlaget for å bli dyktige psykologer, mener ledere fra alle de fire psykologiutdanningene i Norge.

 6. 25.5.2018

  Bane NOR tar i bruk hologram for å hjelpe politikerne

  En blanding mellom hologram og virkelighet skal hjelpe politikere med å fatte viktige beslutninger i forbindelse med by- og knutepunktutvikling ved Sundvollen langs Ringeriksbanen.

 7. 25.5.2018

  Misvisende om protoner

  Med protonanlegg i tilknytning til eksisterende stråleterapiavdelinger kan den enkelte pasient tilbys den behandlingen som reduserer risiko for langtidsskader mest.

 8. 25.5.2018

  Kan få 7,7 millionar til breibandutbygging

  Fylkesdirektøren for kultur og næring tilrår at Stryn kommune får 7.725.000 kroner i statlege breibandmidlar. Endeleg vedtak blir fatta i Hovudutval for næring og kultur 30. mai.

 9. 25.5.2018

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner

  Bakgrunn Følgende forslag fremmes i representantforslaget: Stortinget ber regjeringen utarbeide detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind på norsk sokkel.

 10. 25.5.2018

  Vedtak til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

  vedtak til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) I Lov om høyere yrkesfaglig utdanning Kapittel 1 Formål og virkeområde 1 Formål Lovens formål er å legge til rette for fagskoleutdanning av høy kvalitet og for at

 11. 25.5.2018

  Hjelper med å avsløre kriminelle på byggeplasser

  Den digitale tjenesten UE-kjede skal gjøre det enklere å få oversikt over alle underentreprenører som jobber på byggeplassen og hvem som har gitt dem oppdrag. Slik skal det bli lettere å velge bort ulovlig virksomhet.

 12. 25.5.2018

  På tide med kapitalreform

  Kapitaltilgangsutvalget, ledet av Aksel Mjøs, la 1. mars frem sin utredning. Utredningen gjør det klart at Norge sakker akterut sammenlignet med andre land når det gjelder vekstselskaper.

 13. 25.5.2018

  Ønsker ingen egen sykepleier for øyrekka

  Lokalavisa har tidligere fortalt om at rådmannen ønsker å endre ordningen med skjærgårdssykepleier.

 14. 25.5.2018

  Natteravnar i Klepp

  Har du lyst å vera natteravn i Klepp sentrum? Klepp kommune ønskjer at alle skal ferdast trygt og greitt ute på kveldstid.

 15. 25.5.2018

  Stjørdal faser ut engangsplast

  Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 16. 25.5.2018

  Evaluering av Nav-anbud Dårligere tilbud til de svakeste jobbsøkerne

  Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et dårligere tilbud til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, viser ny evaluering.

 17. 25.5.2018

  Politiet må bygge tillit fra samfunnet

  Sammenliknet med andre nordiske land har det norske politiet greid å holde på tilliten hos publikum selv under en politireform hevdet assisterende politidirektør Håkon Skulstad på Politilederkonferansen 2018.

 18. 25.5.2018

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter

  Bakgrunn Følgende forslag fremmes i representantforslaget: «Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding som inneholder en plan for storskala restaurering av villere natur,

 19. 25.5.2018

  Ny analyse om nyboligmarkedet: - Vi får boligbygging, men ik...

  Etter å ha sett på hvor mange nye boliger som faktisk blir igangsatt, ferdigstil...

 20. 25.5.2018

  Flertall på Stortinget: Vil utrede statlig luftambulanse

  Et flertall av partiene på Stortinget sier nå at de vil ha utredet statlig drift av luftambulansetjenesten for fremtiden. Dermed kan det være siste gang ambulanseflyene gikk ut på anbud.


Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)