Gå til hovedtekst

Ny funksjon på Evalueringsportalen!

Vi har fått integrert en bedre historikk for de statlige oppdragsgiverne på Evalueringsportalen.

Departement og andre statlige etater skifter ofte navn eller organisatorisk tilhørighet. Basert på Forvaltningsdatabasen er det nå mulig å følge evalueringspraksis bakover i tid for dagens departement og statlige etater. Se for eksempel Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Det har kommet til over 200 nye evalueringer i portalen, og portalen inneholder i dag 772 evalueringer.

Vi vil takke alle departement og virksomheter for deres nye bidrag. Tilbakemeldinger av funksjonene i portalen mottar vi med takk. Kontakt oss på e-post evalueringsportalen@sfso.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)