Gå til hovedtekst

Reisebrev fra verdens største evalueringskonferanse

DFØ har vært representert på den 25 evalueringskonferansen i USA – verdens største evalueringskonferanse. Her var vi sammen med 3000 andre evalueringsinteresserte fra 58 ulike nasjoner.

Årets konferanse hadde tittelen: Values and Valuing. Values, verdier, legger vekt på at de som evaluerer må være klar over de ”brillene” de har på når de legger frem resultater – ingen resultater er helt nøytrale. Valuing, eller verdisetting, legger vekt på hvordan evaluator kommer frem til det grunnlaget som vi trekker konklusjoner på bakgrunn av – er det solid, er det basert på ulike metodiske tilnærminger?

I USA har evalueringsfaget en klar profesjonsstatus som dekker alle typer teknikker, samfunnssektorer og alle nivå i den offentlige administrasjonen, noe som konferansens spennvidde viser. Over fire dager ble det avholdt 800 forelesninger, paneldebatter, rundebordssamtaler, tenketanker, demonstrasjoner, så det er umulig å gi en dekkende beskrivelse av alt denne konferansen handler om.

Vi fikk med oss presentasjoner om temaer som spente fra logiske modeller (resultatkjede), resultatmåling og nytte-kostnadsanalyser til bruk av evalueringer, involvering av beslutningstakere og temaer som dreier seg om hele evalueringssystemet – hvordan forankre evalueringsfunksjonen i administrasjonen. Her kan vi for eksempel inspireres av noen elementer fra Canadas bruk av evalueringer, et land som systematisk har brukt evalueringer i sin styring de siste 40 år.

På den første evalueringskonferansen for 25 år siden deltok det 30 personer – nå var det 3000. Det er til inspirasjon for oss som bygger stein på stein for å strekke den norske evalueringskonferansen mot nye høyder!

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)