Gå til hovedtekst

Vellykket evalueringskonferanse på Gardemoen

Den årlige evalueringskonferansen ble i år avholdt på Gardermoen. Rundt to hundre personer deltok, fra offentlige virksomheter, universiteter og forskningsinstitusjoner og fra konsulentbransjen. Tema på konferansen var: Evaluering, forskning og politikk: Fornyelse eller bevaring?

 

Innleggene dreide seg om evaluering som strategisk virkemiddel og grenseflatene mellom politikk, evaluering og forskning. Det var gode diskusjoner om fordeler og fallgruver ved ulike typer evaluering, anskaffelsesregelverket og metodiske utfordringer ved evaluering på områdene bistand, velferd, forvaltning av naturressurser og innovasjon.

Konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon om fremtiden for evalueringsområdet i Norge. Panelet diskuterte blant annet rollefordelingen mellom de sentrale aktørene på evalueringsområdet; som Senter for statlig økonomistyring (SSØ), evalueringsforeningen, EVA-forum (statlig nettverk for evalueringer) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Det var bred enighet om at evalueringer har en viktig rolle i kunnskapsproduksjon og at bruken av evalueringer bør bli mer systematisk og strukturert i offentlige virksomheter. Dette gir et godt utgangspunkt for SSØs nye veileder om strategisk og systematisk bruk av evalueringer som blir lansert 28. oktober i år.  SSØs direktør Marianne Andreassen presenterte elementer fra denne veilederen på konferansen.

Alle presentasjonene fra konferansen ligger på årets konferansenettside.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)