Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen er tilgjengelig!

I portalen blir alle statlige evalueringer samlet og tilgjengeliggjort.

Vedlegg

På oppdrag fra Finansdepartementet har SSØ utviklet og tilgjengliggjør nå Evalueringsportalen. Vårt håp er at portalens innhold vil gi et stort løft til hele evalueringsområdet i staten og bidra til en bedre styring og forvaltning av statens ressurser. Portalen er opprett for gi økt læring på tvers i staten og for å gi legitimitet og transparens i forhold til de tiltakene som blir gjennomført i staten.

Portalen er fremdeles under oppbygging og uttesting. Frem mot årsskiftet forventer vi at antall registrerte evalueringer vil øke betydelig. Portalen vil forbedres gjennom hele 2011, så her gjelder det å følge med!

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har vi også utviklet et registreringsskjema som alle statlige virksomheter bruker til å registrere sine evalueringer i evalueringsportalen. Registreringsskjemaet er laget for å hjelpe virksomheter til å fortløpende etterleve pliktavleveringsloven. Les mer om registreringen i portalen og pliktavleveringsloven.

For at Evalueringsportalen skal bli nyttig er vi helt avhengig av at departement og statlige virksomheter registrerer evalueringer. Vi har så langt møtt stor velvillighet og engasjement og vi vil gjerne få takke alle som har lagt ned en betydelig innsats i å registrere sine evalueringer!

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)