Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen samler og bygger kunnskap!

Administrerende direktør i Rambøll Management Consulting Norge, Grete Aspelund, oppfordrer til en felles dugnad for å få inn så mange evalueringer som mulig for felles læring!

I evalueringsportalen kan du holde deg oppdatert på hva som finnes og hva som skjer innen evaluering. Når dette blir mer fyldig blir det et veldig godt verktøy for oss som leverandører.

Det er lett å se bruksverdien av Evalueringsportalen: En skal ikke evaluere noe som noen har gjort før. Evalueringer bør bygge på det vi vet. Før man setter i gang planlegging og gjennomføring av en evaluering bør man lete etter om noen har gjort det samme før. Evalueringer må svare på et kunnskapsbehov slik at offentlige midler brukes på en best mulig måte, mener Grete Aspelund. Hun oppfordrer derfor til en felles dugnad for å få inn så mange evalueringer som mulig for felles læring.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)