Gå til hovedtekst

Årets SSØ-pris til Norad for systematisk bruk av evaluering

Årets SSØ-pris for beste virksomhetstiltak gikk til Norad for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser.

Les hele artikkelen og juryens begrunnelse på SSØs nettside.

Om SSØ-prisen


Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har opprettet prisen for å få frem de gode eksemplene på hva bedre ressursutnyttelse i statlige virksomheter betyr for samfunnet. Ved å rette oppmerksomheten mot og anerkjenne suksessfulle tiltak, ønsker SSØ å gi inspirasjon og læring til bedre ressursutnyttelse i statlige virksomheter.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)