Gå til hovedtekst

- Evalueringsportalen er et viktig bidrag til økt åpenhet

Evalueringsportalen ble lansert og fikk sin fortjente oppmerksomhet på årets SSØ-dag. Finansminister Sigbjørn Johnsen sa i sitt åpningsinnlegg på årets SSØ-dag at Evalueringsportalen er et viktig bidrag til økt åpenhet og læring i staten.

Elma Andersson forteller om Evalueringsportalen til en av SSØ-dagens deltakere

Evalueringer fikk sin plass i rampelyset i første del av årets SSØ-dag. Både finansminister Sigbjørn Johnsen og SSØ-direktør Marianne Andreassen trakk i sine innlegg fram Evalueringsportalen som et viktig bidrag til kunnskapsdeling og økt åpenhet i staten.

Under hele konferansen var det en egen stand for Evalueringsportalen hvor representanter fra Nasjonalbiblioteket og SSØ fortalte om portalen til konferansens deltakere. Prosjektleder for Evalueringsportalen Elma Andersson kunne fortelle at responsen blant konferansens deltakere hadde vært svært positiv. - Det er gledelig at så mange ga uttrykk for at dette er noe de kan bruke i sin arbeidshverdag, sier Andersson. - Vi er imidlertid avhengige av at virksomhetene er flinke til å registrere eller levere sine evalueringer i Evalueringsportalen for at vi kan leve opp til årets tema for SSØ-dagen "Sammen om forbedring".

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)