Gå til hovedtekst

Fallgruver i intervjusituasjonen

Intervju er en datainnsamlingsmetode som blir mye brukt i evalueringer ettersom det gir mulighet for å gå i dybden på et område. Det kan imidlertid være krevende å gjennomføre et intervju og det er mange feller å gå i.

Her skal vi kort belyse noen av fallgruver i intervjusituasjonen. Dersom du unngår disse øker sannsynligheten for at du kommer til å gjennomføre et godt intervju og at du sitter igjen med mest mulig nyttig informasjon i etterkant av intervjuet.

Det finnes mye litteratur om intervju som metode for evalueringer. Vi refererer her kun til noen gode huskeregler som kan vise seg nyttige for deg i selve intervjusituasjonen. Fallgruvene har vi hentet fra Riksrevisjonens veileder i intervjuteknikk som vi kan anbefale å lese dersom dere ønsker å få vite mer om intervju som datainnsamlingsmetode og få tips på hvordan lage et intervjuopplegg.

Fallgruvene kan bidra til at du som intervjuer mister kontrollen over intervjuet og dermed ikke får ut informasjon du trenger. Det er skrevet flere bøker om temaet på hvordan intervjuobjekt kan benytte seg av såkalt ”bridging” dvs. hoppe fra et tema til et annet i en intervjusituasjon og bringe et intervju inn på et annet spor. Blant annet boken ”Winning media interviews”. Typiske bridging-overganger er at intervjuobjektet starter sitt svar med ”Spørsmålet du burde stilt…”, ”Det som er viktig å huske på…” og ”Det som er det viktigste er…”.

Riksrevisjonens veileder har hentet tipsene fra den kanadiske journalisten og forfatteren John Sawatsky som har forsket på intervjuteknikk. Hans generelle råd fra kurs og publikasjoner er å gjøre spørsmål så enkle som mulig. For å tydeliggjøre sitt poeng har han formulert syv dødssynder for et intervjuspørsmål. Det er:

1.      Å ikke spørre

Eksempel: jeg ser at dere har gitt ut en rapport på dette nylig.

2.      Å stille to eller flere spørsmål samtidig

Eksempel: Hva er rutinene deres på å planlegge, gjennomføre og følge opp disse sakene?

3.      Å overlesse med informasjon

Eksempel: I dagens samfunn der kravene til effektivitet stadig øker, og den enkelte saksbehandler må ta stadig større ansvar, hvordan arbeider dere med arbeidsmiljøet?

4.      Å påstå – legge egne meninger i spørsmålet

Eksempel: Hvorfor er dere så dårlige på dette?

5.      Å bruke ladete eller sterke ord

Eksempel: Hvordan kunne denne tabben skje?

6.      Å overdrive i spørsmålsstillingen

Eksempel: Hvordan har dere blitt så utrolig gode til dette?

7.      Å stille lukkede spørsmål – spørsmål som kan besvares med ja eller nei

Eksempel: Ble noen skadet?

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)