Gå til hovedtekst

Møte i EVA-forum ble avholdt 18. november

Hovedtema for møtet i EVA-forum, nettverk for evaluering i staten, var evaluering av lover og strategi for evaluering.

Møtets foredragsholdere var:

Christopher Heyerdahl fra Justisdepartementet fortalte om de utfordringer som departementet stod overfor da de skulle evaluere den nye tvisteloven. Som en del av dette arbeidet ble det utviklet en veileder for evaluering av lover, i samarbeid med Senter for statlig økonomistyring. For mer informasjon se vedlagt presentasjon.

Gry Monsen fra Innovasjon Norge innledet til diskusjon om statlige virksomheter trenger en evalueringsstrategi. Hun tok utgangspunkt i Innovasjon Norges eget arbeid med evalueringsstrategi. For mer informasjon se vedlagt presentasjon.

Jon Olav Sæter presenterte SSØs arbeid for bedre bruk av evalueringer i staten. Et viktig poeng var at virksomhetene trenger å etablere prosesser for bruk av evalueringer i styringen. For mer informasjon se vedlagt presentasjon.

Om nettverket EVA-forum

EVA-forum er et faglig nettverk for evaluering i staten. Det avholdes møter to ganger i året for gjensidig orientering og utveksling av erfaringer (faglig og metodisk). Målgruppen for møtene er ansatte i departementer og statlige virksomheter som bestiller, utfører og bidrar inn i evalueringer. EVA-forum arrangerer i tillegg en gang om året EVA-seminaret som er åpent for et bredt publikum.   

Ønsker du å bli medlem av EVA-forum og få informasjon om møtene kan du registrere deg her.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)