Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen er et svært nyttig verktøy!

Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet mener Evalueringsportalen blir et svært nyttig verktøy både for henne selv og hennes ansatte i departementet.

”Jeg trenger faktisk informasjonen som evalueringsportalen kan gi ganske ofte. Evalueringsportalen vil bety en veldig forenkling for meg og alle de som jobber  på våre områder, både ledere, fagfolk og ikke minst  nytilsatte”, sier Eva Hildrum. 

Samferdselsdepartementet har evaluering som en viktig og integrert del av sin styring. Hildrum sier at de nå kan gå inn på  portalen og få inspirasjon når de skal lage eller bestille en evaluering. Kanskje har noen andre gjort noe lignende før? Evalueringsportalen gjør det enkelt å søke etter spesifikk informasjon. En annen positiv side ved portalen som departementsråden trekker fram, er at den vil gjøre det lett å finne evalueringer på andre og tilgrensende departementsområder som i utgangspunktet ikke er så lett å vite om. Ledere vil også raskt kunne få oversikt over utførte evalueringer for videre oppfølging.

Departementsråden har fått demonstrert portalen før den er blitt offentlig lansert, og er svært godt fornøyd så langt. – Portalen er oversiktelig, har logiske kategoriseringer, er rask og vil bli et veldig nyttig verktøy både for offentlig ansatte, men også andre, som forskere, studenter media og politikere. Jeg tror evalueringsportalen vil bidra til en høyere kvalitet på evalueringene, og mer generelt bidra til læring og utvikling i staten.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)