Gå til hovedtekst

Ny veileder: Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

DFØ har i samarbeid med akademia, departementer og statlige virksomheter utarbeidet en veileder i strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen.

I veilederen foreslår DFØ tiltak med praktiske eksempler for å få til bedre forankring, integrering, gjennomføring og bruk av evalueringer. Vi håper at tiltakene og eksemplene skal gi inspirasjon til å arbeide systematisk med evalueringer og at et slikt arbeid vil gi økt nytteverdi av evalueringer for beslutningstakere.

Vår tanke er at evalueringsarbeidet skal tilpasses andre verktøy for styring for å gi et mer helhetlig og balansert beslutningsgrunnlag.

Vi ser frem til å videreutvikle veiledningsmaterialet med flere gode eksempler til inspirasjon for alle som jobber med evaluering og styring i staten. Send gjerne innspill og kommentarer til evalueringsportalen@dfo.no.

Veilederen i strategisk og systematisk bruk av evaluering i styring kan lastes ned her og på dfo.no.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)