Gå til hovedtekst

Møte i EVA-forum ble avholdt 10. mai

Nettverksmøtet for evalueringer i staten, EVA-forum, ble avholdt 10. mai. Det var svært godt oppmøte med både nye og eksisterende medlemmer.

Vedlegg

Årets SSØ pris ble tildelt Norad for systematisk bruk av evalueringer. Hans Peter Melby fra Norad presenterte hvordan de har organisert sin evalueringsvirksomhet. Han fortalte også om hvilke erfaringer Norad og Utenriksdepartementet har med bestilling, rapportering og bruk av evalueringer.

John Nonseid og Gudrun Vik fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) presenterte den første innbyggerundersøkelsen de har gjennomført på oppdrag fra FAD. De gikk igjennom metodiske utfordringer de har hatt i forbindelse med datainnsamlingen til undersøkelsen. I tillegg snakket de om risiko for misbruk av slike data og fremhevet viktigheten av å presentere materialet og resultatene i riktig kontekst. For mer informajon se vedlagt presentasjon.

Neste møte i EVA-forum er 15. november.

SSØ oppfordrer ansatte i staten til å melde seg inn i nettverket og delta på neste møte. Følg med på portalen for program og informasjon om aktuelle arrangementer, eller meld deg inn i nettverket. Da får du relevant evalueringsfaglig informasjon direkte på e-post. Trykk her for å melde deg inn.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)