Gå til hovedtekst

Underveisevaluering av Regjeringens klima- og skogprosjekt

En betydelig del av de norske bistandskronene brukes i Regjerningens klima- og skogprosjekt til å bevare regnskog. Den første evalueringen i en rekke evalueringer som skal følge prosjektet over tid ble nylig lagt frem. Underveisevalueringen gjennomføres på oppdrag fra Norad. Et viktig formål er å etablere baselinedata på et tidlig tidspunkt for senere å kunne evaluere resultater.

Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet på Bali i desember 2007 og Norge vil bidra med totalt 15 mrd kroner. Prosjektet er et såkalt REDD-inititativ, der REDD står for Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation - Reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Et av de sentrale målene er å inkludere reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland i en ny global klimaavtale.

Evalueringen, som er gjennomført av en internasjonal gruppe konsulenter og forskere, peker på utfordringer og problemstillinger som prosjektet må ta hensyn til framover. Disse første evalueringene er ment å gi råd til det videre arbeidet med klima- og skogprosjektet. Rapportene omhandler prosjektets bidrag til et internasjonalt rammeverk for reduksjoner av utslipp fra avskoging og fem rapporter om prosessene i noen utvalgte samarbeidsland; Brasil, Guyana, den Demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Indonesia.  

Evalueringen av klima- og skogprosjektet er en såkalt underveisevaluering. Slike evalueringer vurderer ofte organisering, prosesser og resultater underveis i gjennomføringen av et tiltak. Her er formålet å vurdere om forutsetningene er på plass i gjennomføringen slik at ønskede resultater og effekter kan oppnås. Internasjonalt, og spesielt innen bistand og humanitær virksomhet brukes såkalte real-time evaluations mer og mer på store og langvarige programmer for å kunne justere kurs underveis, på norsk blir disse gjerne kalt følge-evalueringer eller underveisevalueringer. Se her for andre underveisevalueringer som er registrert på Evalueringsportalen.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)