Gå til hovedtekst

Invitasjon til lansering av en ny veileder 28.oktober

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inviterer til lansering av en ny veileder om hvordan få til en strategisk og systematisk bruk av evaluering i statlig styring 28.oktober 2011. Jobber du med virksomhetsstyring og evaluering i staten? Da er dette er et seminar du ikke bør gå glipp av.

Vedlegg

Om veilederen

Veilederen er til inspirasjon og veiledning for hvordan departementer og statlige virksomheter kan øke nytten av evalueringer og forbedre styringen.

Veilederen viser hvordan man på en praktisk måte kan forankre, integrere og bruke evaluering effektivt som et styringsverktøy.

Målgruppen for veilederen og seminaret er fagpersoner og beslutningstakere i departementer og statlige virksomheter. Seminaret skal også være en møteplass for relasjonsbygging og erfaringsutveksling. Veilederen er tilgjengelig fra 28. oktober på www.evalueringsportalen.no og www.sfso.no

Agenda

• Motivasjon for veilederen Marianne Andreassen, direktør SSØ

• SSØ presenterer veilederen

• Erfaringer og praktiske eksempler på strategisk systematisk bruk av evaluering i styringen Knut Børve, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementet og Vincent Fleischer, divisjonsdirektør Innovasjon Norge

• Spørsmål og kommentarer

Tid og sted

Fredag 28.oktober 2011 på Oslo Kongressenter 08.00-10.30

Servering av frokost fra kl. 08.00 - 08.30

Påmelding

Meld deg på seminaret til john-olav.saeter@sfso.no Frist for påmelding er 20. oktober.

Vi tar forbehold om plassbegrensninger, så meld deg på allerede i dag. Det er gratis å delta.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)