Gå til hovedtekst

Årskonferansen 2013

“Økonomi og fag på samme lag - sammen om en kunnskapsbasert offentlig sektor” Ledere og fagpersoner i statsforvaltningen ønskes velkommen til DFØs årskonferanse 24. januar 2013.

Effektiv ressursbruk i staten innebærer at staten må velge de riktige tiltakene basert på et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

DFØs årskonferanse ønsker å motivere departementer og virksomheter til å ta i bruk økonomisk informasjon i planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens fagområder.

Måling av både faglige resultater, effekter og hva tiltakene koster for virksomhet, brukere og samfunn er viktig for effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Temaene vil belyses av bl.a. følgende foredragsholdere:

  • Kåre Willoch, tidligere statsminister, fylkesmann og samfunnsøkonom
  • Svein Kristensen, direktør i Skatteetaten
  • Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef
  • Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen
  • Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole
  • Jostein Askim, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Dagen rundes av med en mottagelse med stående buffet. 

Bedre stat-prisen

Siden 2007 har DFØ kåret det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon effektiv ressursbruk i staten.

Ved å anerkjenne suksessfulle aktiviteter og initiativ ønsker vi å stimulere statlige virksomheter til å arbeide systematisk med å oppnå effektiv ressursbruk.

Prisen deles ut på årskonferansen 24. januar.

Klikk her for påmelding til konferansen

Dato: 24. januar 2013
Tid: kl. 09.45 - 16.00 (registrering fra kl. 09.00)
Sted: Oslo Kongressenter (veibeskrivelse)
Pris: 1000,- per person
Påmeldingsfrist: 10. januar 2013

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

 

For spørsmål om DFØs årskonferanse, send
e-post til:

eller kontakt

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)