Gå til hovedtekst

AFI, NOVA og HiOA skal arrangere Evalueringskonferansen 2015

Norsk evalueringsforening og EVA-forum har besluttet å tildele Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppdraget med å være medarrangør av Evalueringskonferansen 2015.

Arrangementet blir avholdt høsten 2015. 2015 er for øvrig også det internasjonale evalueringsåret. Følg med på evalueringsportalen.no og norskevalueringsforening.no for mer informasjon om konferansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)