Gå til hovedtekst

Bedre stat-prisen 2015: Tips oss!

Vet du om et statlig tiltak som har imponert? Tips oss! – og bli med i trekningen av en Ipad mini.

Statlige virksomheter gjennomfører mange gode tiltak for å bedre styring og kontroll, innsparinger eller kvalitetsforbedringer. Svært mange av tiltakene fortjener å bli kjent.

Derfor har DFØ nå i åtte år delt ut Bedre Stat-prisen. Nå er muligheten her igjen til å løfte frem det gode som gjøres i statlige virksomheter.

Tips oss!
Vi i DFØ er på jakt etter tips om statlige virksomheter som har gjennomført tiltak som har gitt bedre styring og kontroll, innsparing eller kvalitetsforbedring i virksomheten.

Vi ønsker tips om alt fra de store, styringsmessige reformer, til de små, smarte justeringene med gode effekter.

I utviklingen av styringen er det ofte summen av de mange små justeringene som gir resultater, så ikke noe tiltak er for lite.

Tipser du, er du med i trekningen av en Ipad mini!

Send ditt tips innen 15. november 2014 til: bedre-stat@dfo.no

Vinner din virksomhet Bedre stat-prisen 2015?
Har din virksomhet har gjennomført et tiltak som har bedret styringen? Er det kanskje din virksomhet som fortjener å vinne Bedre stat-prisen 2015?

Del det med oss!

Se www.dfo.no/bedrestat for informasjon om hvordan dere nominerer deres egen virksomhet.

Vi håper alle statlige virksomheter blir med på dugnaden for bedre styring i staten.

For mer informasjon om Bedre stat-prisen, gå til www.dfo.no/bedrestat

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)