Gå til hovedtekst

Blir evalueringer brukt? Hvordan blir de brukt? Hva skal til for bedre bruk?

DFØ fikk i 2016 gjennomført en studie av bruk av evaluering i styring.

Rapporten Bruk av evaluering i statlig styring

 Studien "Bruk av evaluering i styring" ble bestilt av Finansdepartementet. Bakgrunnen for bestillingen er blant annet et behov for å videreutvikle Evalueringsdatabasen og -portalen som fylte fem år i 2016.

I en spørreundersøkelse som ble besvart av 54 oppdragsgivere (et representativt utvalg), får vi innblikk i hva de synes har vært nyttig i arbeidet med konkrete evalueringer. Det ble gjennomført intervjuer i 18 departementer og underliggende virksomheter om hvordan evalueringene oppfattes mht relevans, kvalitet, nytteverdi og videre bruk.

I vedlegg til rapporten er det oversikt over evalueringer pr departement og underliggende virksomheter som er registrert i databasen. I vedleggene er det også beskrevet eksempler på hvordan departementer og virksomheter organiserer evalueringsarbeidet.

Studien ble utført av Agenda Kaupang og Rambøll Management Consulting.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)