Gå til hovedtekst

Det er fremdeles plasser på Workshopen 2.april

Vi har 12 plasser igjen på Workshopen i EVA-forum. Sikre deg en av dem allerede i dag. Gå inn på http://evalueringsportalen.no/nettverksmote/workshop-i-eva-forum og les hvordan.

Vel møtt!

Program

Kommunikasjon av evalueringsresultat. Klar tale til kven?

12.00-12.15. Opning

12.15-13.15:

Klart vi kan – ei evalueringa av prosjektet «Klart språk i staten» ved Jostein Ryssevik, Ideas2Evidence.

Presentasjon av dei viktigaste funna frå evalueringa og dei utfordringane som teamet vart stilte overfor då dei skulle evaluere eit prosjekt der enkelt språk og tydeleg formidling stod i sentrum. Ein av lærdommane er at dette er utfordringar og krav som ein burde ta med seg i dei aller fleste evalueringsprosjekt.

Om erfaringar med å formidle evalueringsfunn til brukargruppene ved Lillian Hatling, Kompetansesenteret for distriktsutvikling.

Kunnskap som skal bli nyttig og nyttiggjort, må kommunisere med brukarane. Kompetansesenteret deler nokre konkrete erfaringar frå arbeidet med kommunikasjon av forskingsbasert kunnskap til ulike brukarar, og om kva tiltak dei har opplevd verkar. Dette handlar om alt frå å stille krav til formidlingskompetanse i utlysingane, å jobbe med forteljarteknikkar i rapportane til ulike former for kortversjonar av rapporten og formidlingskonferansar.

Kommunikasjon frå start til (lenge) etter publisering ved Øyvind Eggen, Evalueringsavdelinga i Norad.

Om å jobbe med kommunikasjon og formidling gjennom heile evalueringsprosessen.

 

13.15-13.30: Kaffi/te

13.30-14.15: Gruppearbeid: Korleis kan ein sikre best mulig formidling av evalueringsfunn?

14.15-14:45: Oppsummering i plenum

14:45-15.00: Avslutning

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)