Gå til hovedtekst

Det internasjonale evalueringsåret er 2015

EvalPartners som lanserte evalueringsåret 2015 er en sammenslutning av 56 institusjoner som ønsker å styrke bruk av evaluering i lokal, nasjonal, regional og internasjonal politikk. Det er FN-organisasjoner, nasjonale myndighetsinstitusjoner og sivilsammfunnsorganisasjoner som deltar i dette fellesskapet. Ved å lansere evalueringsåret 2015 ønsker organisasjonene å gi støtte og oppmerksomhet til nasjonale foreninger og gi evalueringsfaget et felles løft. Evalpartners ønsker å bruke evaluering for å forbedre folks livsvilkår – gjennom bedre politikkutforming.

2015 ble blant annet valgt fordi FN i år skal erstatte tusenårsmålene med nye mål for bærekraftig utvikling. Her kan du lese mer om EvalPartners og evalueringsåret:

http://mymande.org/evalyear/Declaring_2015_as_the_International_Year_of_Evaluation                  

I Norge blir evalueringsåret markert av EVA-forum og av norsk evalueringsforening gjennom ulike arrangementer, og spesielt på Evalueringskonferansen 2015, 24. og 25. september.

http://norskevalueringsforening.no/evalueringskonferansen-2/

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)