Gå til hovedtekst

DFØs nye evalueringsveileder er nå trykket og kan bestilles i papirversjon

Den nye veilederen om hvordan få en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen er nå trykket.

Den kan bestilles på DFØs sider.

Bestill en papirversjon av veilederen her

Veilederen er også tilgjengelig i elektronisk versjon på www.evalueringsportalen.no
Send en e-post til evalueringsportalen@dfo.no dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt.

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)