Gå til hovedtekst

Er du interessert i kontrafaktisk analyse?

NIFU Step har på oppdrag fra evalueringsnettverket i staten, Eva-forum, laget en rapport om muligheter og utfordringer ved kontrafaktisk analyse. Les rapporten her. 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)