Gå til hovedtekst

Eva-forum arrangerer workshop om bestilling av evalueringer

Nettverket for evaluering i staten, Eva-forum, arrangerer en workshop 15. mars om hvordan gjøre gode bestillinger.

Du inviteres til å bli med på en nysatsing fra Eva-forum! I stedet for å sitte hver for oss og streve med det samme kan vi dele erfaringer og tips med hverandre.

Har du tips til andre om hva dere har lykkes med, eller lurer du på hva andre virksomheter i staten gjør av smarte grep for å få til gode bestillinger av evalueringer? Møt opp:

Tid:               15. mars 2012 Kl 09:00 - 12:00

Sted:             Innovasjon Norge, Akersgaten 13, Oslo

Tema for workshopen er:

“Gode og dårlige bestillinger – erfaringer, utfordringer og muligheter”

Utførersiden gir innspill på erfaringer, utfordringer og muligheter – i hvilken retning bør vi gå?

  • Sveinung Skule, NIFU
  • Oddrun Lyslo Kristiansen og  Bjørn Børresen,  A-2

Temaet diskuteres i grupper og i plenum.

Vi vil også komme inn på utfordringer og muligheter knyttet til å:

  • uforme konkurransegrunnlaget 
  • utforme de gode problemstillingene 
  • fastsette utvelgelseskriterier 
  • faktisk velge oppdragstaker   

Påmelding sendes til grmon@innovasjonnorge.no med følgende informasjon:

  1. At påmeldingen gjelder workshop 15. mars
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)