Gå til hovedtekst

Evaluering i staten i 2016 – opptak og presentasjoner

Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Samtidig benytter vi anledningen til å ta et tilbakeblikk på evaluering i 2016.

A Baseline Study of Norwegian Development Cooperation within the areas of Environment and Natural Resources Management in Myanmar

Evaluering som verktøy for politikkutforming

Året startet med frokostseminar arrangert av DFØ og Produktivitetskommisjonen i fellesskap. Tema var evaluering som verktøy for politikkutforming.

Det er fortsatt mulig å se seminaret her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frokostseminar-evaluering-som-verktoy-for-politikkutforming/id2473663/

Læring og fornyelse i utviklingspolitikken

I mai inviterte Norad til debatt om læring og fornyelse i utviklingspolitikken med utgangspunkt i  årsrapport fra evalueringsavdelingen – og arrangementet som fulgte i mai finnes også i opptak.

https://www.norad.no/aktuelt/arrangementskalender/2016/kan-lardommer-fornye-utviklingspolitikken/

Evalueringskonferansen 2016

Tema på årets evalueringskonferanse, som ble arrangert av Sintef Teknologi og samfunn var «Evaluering som redskap for omstilling». Vi fikk høre mange gode eksempler på variert bruk av evalueringsverktøyet som støtte til, og som viktig styringsverktøy for en omstillingsprosess.

Dere finner presentasjoner fra konferansen her: http://norskevalueringsforening.no/program/

Evalueringsprisen 2016 for godt arbeid med nullpunktsmåling

Årets evalueringspris, som ble utdelt på evalueringskonferansen i Trondheim, gikk til et arbeid som ble berømmet for å ha gjort en solid innsats for å gi et godt metodisk grunnlag for senere effekt-studier. FAFO fikk prisen for «A Baseline Study of Norwegian Development Cooperation within the areas of Environment and Natural Resources Management in Myanmar».

Juryens begrunnelse var blant annet: I evalueringen gis det en grundig vurdering av hva som må på plass for å gjøre gode baselinestudier. Å kartlegge statistikkilder og datakvalitet kan være utfordrende, særlig for evalueringer med fokus på effekter. Denne studien legger således et helt nødvendig grunnlag for fremtidige evalueringer av resultater og effekter. Evaluator skisserer også på en god måte en baselinemodell og juryen mener at dette er et arbeid som må gjøres før det er mulig å gjennomføre baselinestudier i Myanmar. Juryen mener at dette er en av rapportens største styrker.

Rapporten finner dere her: https://www.norad.no/om-bistand/publikasjon/2015/a-baseline-study-of-norwegian-development-cooperation-within-the-areas-of-environment-and-natural-resources-management-in-myanmar/

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)