Gå til hovedtekst

Evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering

Fikk du ikke med deg frokostseminaret som ble arrangert av Direktoratet for økonomistyring og Produktivitetskommisjonen torsdag 4. februar 2016? Temaet så ut til å treffe mange, og seminaret ble tidlig fulltegnet. Det ble filmet under seminaret, og for dem som ikke fikk plass eller som ikke hadde anledning til å delta, finner du en kort oppsummering fra arrangementet under, samt lenke til opptaket fra seminaret.

Panelsamtale: Siv Jensen, Johan Raaum, Jørn Rattsø og Øystein Børmer

Hvordan tar beslutningstakere i departementene stilling til hvilke satsinger som skal videreføres, endres eller kuttes? Får de god nok informasjon om hva som virker best?

Evalueringer kan si noe om hvorvidt eksisterende tiltak og ordninger virker godt og gir god verdi for pengene. Innlederne på seminaret berørte viktige spørsmål om bruk av evaluering i politikkutforming:

  • Er evaluering det gode svaret på kritikken av mål- og resultatstyring?
  • Hvordan legge til rette for at et tiltak kan evalueres?
  • Hvordan velge riktig tema og tidspunkt for en evaluering?
  • Hvordan planlegge, bestille og designe evalueringer slik at de blir brukt og politikken endret?

Finansminister Siv Jensen innledet med å snakke om at den økonomiske situasjonen fremover vil kreve at departementene i større grad må finne økt handlingsrom og prioritere innenfor rammene de får. Hun var opptatt av at det er viktigere å ha oppmerksomhet om resultater enn bevilgninger, og at vi må få resultater fra evalueringer tidlig slik at det er tid til å gjøre noe med kunnskapen som genereres.

Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen og professor ved NTNU, var opptatt av at mange evalueringer gjennomføres uten at det ender opp med at politikken endres. Kanskje skyldes det at mange og kryssende mål og uklare samfunnsoppdrag gjør det vanskelig å evaluere måloppnåelse. Færre og tydeligere mål vil gjøre det lettere å evaluere resultatene. For å få en økt bruk og læring bør mer av arbeidet gjøres internt av departementene selv.

Øystein Børmer, direktør DFØ holdt så innlegg om hvordan ta i bruk evaluering i politikkutforming. Hans viktigste budskap var å ikke gjøre det for vanskelig. Sørg for å ha det grunnleggende på plass. Et konkret tips er at departementene ber om at det utarbeides evalueringsdesign tidlig, ikke bare en uforpliktende formulering om at tiltaket skal evalueres.

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Johan Raaum, fortalte om to arbeider departementet står midt oppe i nå der de bygger inn effektevaluering tidlig i et program til bruk i politikkutformingen. De har strenge krav til design, datainnsamling, systematisk utvikling, tidlig involvering av interessenter og bruk av randomisert eksperiment. Det blir spennende å følge med på hva disse forsøkene gir av resultater.

Til slutt ble det en samtale mellom innlederne om hva som skal til for at evaluering kan bli brukt i politikkutviklingen. Ett av læringspunktene som ble trukket fram var at mye handler om å forstå når tiden er moden for endring, og at resultater fra evalueringer inngår blant flere kilder som sammen bidrar til å utløse endringer i politikk.

Evaluering som verktøy for politikkutforming

Seminaret ble arrangert av Direktoratet for økonomistyring og Produktivitetskommisjonen torsdag 4. februar 2016.

Nå kan du se opptak fra frokostseminaret «Evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering».

Se opptak fra seminaret her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)