Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen ønsker god jul!

Evalueringsåret 2015 nærmer seg slutten. I Evalueringsportalen er det nå registrert godt over 2350 evalueringer, fordelt på ulike typer og sektorer. Vi takker for alle registreringer og besøk på nettsiden i året som har gått. Det øker jevnt år for år, og siden oppstart har vi hatt over 100000 besøk.

Julehilsen fra Evalueringsportalen

Evalueringsportalen samler og tilgjengliggjør statens evalueringer på ett og samme sted. Målet er at økt tilgjenglighet skal bidra til å øke bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i alle statens politikkområder, i fremtidige evalueringer og i samfunnet for øvrig.

Økt tilgjengelighet til evalueringer er også viktig for legitimitet og transparens.

Statistikkløsningen kan gi rapporter og oversikter fordelt på type evaluering, årstall og virksomhet. Du kan lage egne statistikker og rapporter på statistikksidene.

Leter du etter spesielle evalueringer og informasjon om ulike tiltak kan du prøve fritekstsøk. (Søk på f.eks asylsøkere gav 74 treff mens integrering 352 treff.)

Nedenfor ser du antall* evalueringer som er registrert på de ulike sektorer.

Arbeid og velferd

  361

Utdanning og forskning

  339

Helse og omsorg

  257

Transport og kommunikasjon

  256

Konstitusjonelle organer

  255

Miljø    

  252

Kommuner og distrikter           

  181

Internasjonalt   

  173

Næringsliv       

  170

Innvandring og inkludering       

  138

Familie og oppvekst    

  118

Kultur, fritid og livssyn   

  115

Bolig ogendom

  114

Økonomi   

  113

Energi   

  112

Mat, fiskeri og landbruk   

  99

Lov og rett

  52

Likestilling   

  37

Forbruker

  30

Forsvars- og sikkerhetspolitikk   

  28

Samfunnssikkerhet   

  27

Urfolk og minoriteter  

  4

*pr 22.12.2015

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)