Gå til hovedtekst

Evalueringsåret skyter fart siste halvdel av 2015!

For den som er opptatt av fagområdet Evaluering byr denne høsten på et rikt og mangfoldig program. Noen er allerede avholdt, mens andre står for tur.

2015 det internasjonale evalueringsåret

Evalueringskonferansen ble avholdt 24. og 25. september med spennende diskusjoner og høyt engasjement.

STAT&STYRING ga ut eget temanummer om evaluering.

Årets evalueringspris gikk til Andreassen og Aars analyse av NAV-reformen: «Den store reformen – Da NAV ble til».

Norsk evalueringsforening arrangerer gå-hjem-møte om forskjeller og likheter i evalueringskultur i Norge og Danmark 27. oktober.
Påmelding og program på foreningens nettsider

EVA-forum, nettverk for evaluering i staten avholder nettverksmøte om utilsiktede effekter i evaluering 12. november.
Les mer på Eva-forum sine nettsider

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)