Gå til hovedtekst

Evalueringskonferansen 2012

Evalueringskonferansen 2012 ble avholdt i Kristiansand fra 4-6 september.

Årets evalueringskonferanse ble i år arrangert av Agderforskning i samarbeid med EVA-forum og Norsk evalueringsforening. De kunne invitere til en flott konferanse i kjernen av Sørlandets hovedstad, Kristiansand. Selve konferansen fant sted på Clarion Ernst Hotell midt i byen.

Konferansen var preget av mange dyktige foredragsholdere, og bredden blant deltagerne var stor da man både hadde representanter fra statlige virksomheter, akademia og konsulentbransjen. Evalueringsportalen holdt stand på konferansen med nytt reklamemateriell.

Blant flere andre dyktige foredragsholdere holdt Espen Frøyland fra Politidirektoratet et innlegg om evalueringene av politiets innsats etter 22 juli, henholdsvis fra Sønderland utvalget og fra Gjørv kommisjonen. Han presenterte de to ulike mandatene, og sammenlignet ordlyden i dem og så videre på hva formålet var. Han ga videre deltakerne en beskrivelse over likheter og forskjeller. Et høyaktuelt tema som mange viste interesse for.

Konferansen ble siste dagen avsluttet med et spennende kurs i innføring i evaluering av Professor Evert Vedung for de spesielt interesserte.

Videre kunne det også avsløres at NIBR (Norsk Institutt for By- og Regionalforskning) har blitt tildelt oppdraget ved å være arrangør av EVA-konferansen neste år. Det betyr at neste års konferanse vil avholdes i Oslo.

Flere nyheter fra Evalueringskonferansen 2012 kan leses her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)