Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen har fått inn 11 nye evalueringer

Visste du at du kan få varsel hver gang det kommer inn nye evalueringer fra dine favoritter?

 

 

Abonner på favorittsektorer eller virksomheter og få varsel hver gang det kommer inn nye rapporter.

 

 

Følgende rapporter har kommet inn i uke 43:

Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2012

 http://evalueringsportalen.no/evaluering/evalueringsrapport-ovelse-tyr-2012

Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger

http://evalueringsportalen.no/evaluering/sykkelekspressveger-i-norge-og-andre-land-status-erfaringer-og-anbefalinger

Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010

http://evalueringsportalen.no/evaluering/sykkelbyundersokelsen-i-region-sor-2010

Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030

http://evalueringsportalen.no/evaluering/vurdering-av-frekvenser-relater-til-akutt-uslipp-til-sjo-fra-petroleumsvirksomhet-i-nordsjoen-og-skagerrak-i-perioden-2010-til-2030

 Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)

http://evalueringsportalen.no/evaluering/evaluering-av-norsk-okologisk-landbruksforskning-1999-2009

Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak

http://evalueringsportalen.no/evaluering/vurdering-av-aarsaker-og-medvirkende-faktorer-som-kan-resultere-i-akutt-utslipp-til-sjo-fra-petroleumsvirksomhet-i-nordsjoen-og-skagerrak

CO2 injection Well Integrity 

http://evalueringsportalen.no/evaluering/co2-injection-well-integrity

Evaluering av NTNU Technology Transfer

http://evalueringsportalen.no/evaluering/evaluering-av-ntnu-technology-transfer

Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)

http://evalueringsportalen.no/evaluering/evaluering-av-ordningen-for-statsstottede-eksportkreditter-108-ordningen

Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030

http://evalueringsportalen.no/evaluering/forslag-til-scenarioer-relatert-til-akutt-utslipp-til-sjo-fra-petroleumsvirksomhet-i-nordsjoen-og-skagerrak-i-perioden-2010-til-2030

 Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012

http://evalueringsportalen.no/evaluering/evalueringsrapport-politiets-innsats-ovelse-gemini-2012

 

-----

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)