Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen i forbedret og utvidet utgave

Kunnskapsdokumenter er en fellesbetegnelse for de mange forskjellige type dokumentene, i tillegg til evalueringer, som produseres i staten, som for eksempel rapporter, utredninger, kartlegginger, notater, etc. Listen er lang. Som du sikkert har lagt merke til bruker mange av oss enorme mengder med tid på å produsere, lete opp, søke i, og lese disse dokumentene; tid som heller kunne vært brukt på andre arbeidsoppgaver.

Illustrasjon Prosjektet kunnskapsdokumenter i offentlig sektor

Litt om prosjekt KUDOS

7. desember i fjor gikk startskuddet for prosjekt «KUDOS – Kunnskapsdokumenter i Offentlig Sektor», et samarbeid mellom DFØ, Nasjonalbiblioteket og DSS.

Målet for prosjektet er en forbedret og utvidet utgave av Evalueringsportalen. Vi vet ikke enda nøyaktig hvordan tjenesten vil se ut, men den er ment å omfatte alle offentlige kunnskapsdokumenter, og ta i bruk ny teknologi som for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring for enklere og mer effektiv gjenfinning og sammenstilling av kunnskap.

Hvordan jobber vi?

Med hjelp fra vår utvalgte samarbeidspartner, PwC/LiveWork, skal vi gjennomføre en full tjenestedesignprosess, som skal sørge for at en ferdig tjeneste blir best mulig. Fordelen ved denne metoden er at den setter brukernes behov i sentrum. Vi er nå inne i innsiktsfasen av prosessen, der vi intervjuer en lang brukere av kunnskapsdokumenter (i et bredt spekter av roller og virksomheter/departementer – og også eksternt) for å finne ut hvordan en endelig løsning best vil komme dere alle til gode.

Vi vil gjerne ha din hjelp!

Og i den forbindelse trenger vi din hjelp. Dersom du har erfaringer – gode eller dårlige – med kunnskapsdokumenter, en times tid å avse, og lyst til å være med å påvirke en ny og innovativ tjeneste, vil vi veldig gjerne komme å ta en prat med deg.

Send oss gjerne en mail på forvaltning@dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)