Gå til hovedtekst

Første vinneren av Evalueringsprisen ble annonsert på Evalueringskonferansen i Bergen

Prisen tildeles i år: “Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes?” Prisen tildeles fremragende evalueringer fra aktører for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Dette er første gang prisen deles ut.

Evalueringen er gjennomført av Itad Ltd og Christian Michelsen Institute (CMI), med prosjektleder Derek Poate, Rob Lloyd, Dr Espen Villanger, Dr Achim Engelhardt, Dr Merima Ali, Ingrid Hoem Sjursen og Lars Gunnar Christiansen. Vi gratulerer!

Juryen har bestått av ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i Kommunal- og Moderniseringsdepartementets regionalpolitiske avdeling, og direktør Knut Senneseth i Innovasjon Norge, samt av professor Sidsel Sverdrup ved Diakonhjemmet Høgskolen. Prisen ble delt ut av styreleder Harald Furre i Norsk evalueringforening og juryleder Sidsel Sverdrup.

Juryens vurdering

  • Arbeidet er gjennomført på en solid og overbevisende måte
  • Rapporten peker på muligheter for organisatoriske endringer – både systemer for resultatoppfølging og kompetansen i NORAD/UD for å arbeide med effektregistrering og effektvurdering er vurdert.
  • Rapporten er velskrevet og pedagogisk oppbygd. Konklusjonene er tydelige og kritiske. Juryen vil også peke på at det i etterkant av evalueringen er/vil bli publisert vitenskapelige artikler

Juryens mandat

I vurderingen skal juryen legge vekt på følgende:

  • Faglig forståelse. Det vil si at bestiller, utfører og bruker eller bestiller har utvist god og sikker forståelse for den faglige og metodiske diskusjonen evalueringen inngår i. Denne kan dreie seg om metode, policy, språk eller anvendelsesmuligheter
  • Forståelsen av evalueringens samfunnsmessige kontekst. Det vil si at utfører, bruker eller bestiller har hatt god forståelse av egen og andres rolle
  • Innovative grep. Det vil si nyskapende grep som har gitt godt resultater. Med nyskapende menes ny i en bestemt kontekst; organisasjon, form for evaluering, presentasjon eller på andre måter
  • God formidling. Det vil si at evalueringen er formidlet på en interessant og informativ måte til relevante aktører.
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)