Gå til hovedtekst

Forvaltningen stilte kvinne- og mannsterke opp for å belyse evaluering og makt

Tema på evalueringskonferansen 2015 var «Evalueringsmakt og – avmakt».

Paul Chaffey presenterer "En kunnskapsbasert offentlig sektor" på Evalueringskonferansen 2015

Statssekretær Paul Chaffey innledet med tiltak og erfaringer fra program for bedre styring og ledelse under tittelen «en kunnskapsbasert offentlig sektor».

Direktør Øystein Børmer i DFØ fulgte opp med en presentasjon av «det norske evalueringslandskapet», og ga gode tips til hvordan statlige virksomheter kan bruke evaluering bedre i styring.

Ingelin Killengreen fra Difi brukte personlige erfaringer til å belyse dilemmaer knyttet til de positive og negative effektene en evaluering kan ha, avhengig av om den gir nyttig læring og blir brukt, eller om den fører til skandale-oppslag og nører opp under frykten for å gjøre feil. Vi fikk også innblikk i skillet mellom evalueringer og forvaltningsrevisjoner, tilsyn og granskninger.

Konferansen var fullspekket med spennende innlegg og diskusjoner om evaluering i et maktpserpektiv. Følger du linken nedenfor finner du de fleste av presentasjonene.

http://norskevalueringsforening.no/2015/09/vel-gjennomfort-evalueringskonferanse/

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)