Gå til hovedtekst

Framtiden for evaluering

Hva vil framtiden bringe for evalueringsfeltet? Dette temaet skrives det om på blogger og diskuteres på konferanser. Evaluering er i endring. Vi lever i en tid der det produseres enorme mengder data. Men vil økt omfang av data automatisk gi oss bedre kunnskap og innsikt?

Evaluation 2012, verdens største årlige evalueringskonferanse arrangert i Minneapolis av American evaluation association (AEA) med nesten 3000 deltakere, la Ph.D John Gargani fra Gargani + Company Inc og flere andre fram sine tanker om hva framtiden vil bringe for evalueringsfeltet. Les mer om om hans 10 forutsigelser på Garganis blogg. Verden opplever nå en eksplosiv økning i dataproduksjonen. I sann tid. Big data er et hett tema. En av Garganis mest sentrale forutsigelser er at han tror vi vil bli for utålmodige til å vente på at det skrives tradisjonelle lange evalueringsrapporter. Det vil bli forventet "more for less".

Minneapolis Skyline

Jeg tror Gargani har rett, og feil. Jeg tror han har rett når det gjelder at formen vil endre seg. Særlig tror jeg den økende produksjonen av data vil tvinge fram et behov for å komme opp med raskere svar enn før. Jeg tror også at formidlingen vil skje på en bedre måte enn vi gjør i dag, blant annet ved hjelp av nye verktøy for visualisering. Men jeg tror at Gargani tar feil når han spår en mulig død for evalueringer. Jeg tror ikke at økningen i omfanget av data automatisk gjør oss klokere. På mange felter vil vi alltid trenge analyse, fortolkning og menneskelig vurdering av data for at informasjonen skal gi mening og innsikt- og ikke bare forbli data.

Norge og DFØ var representert på konferansen med et innlegg ved Liv Moberg og John-Olav Sæter om "Strategisk og systematisk bruk av evaluering". Blant annet ble den norske Evalueringsportalen presentert. En interessant observasjon for oss som har etablert Evalueringsportalen er Garganis fjerde forutsigelse om at det vil bli etablert en åpent felles tilgjengelig database for evalueringer. Der ligger vi i Norge allerede et hestehode foran.....

John-Olav Sæter, john-olav.saeter@dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)