Gå til hovedtekst

Har du en kandidat til evalueringsprisen 2018?

Fristen for nominasjoner er 15. juni.

Hvem skal vinne evalueringsprisen i år?

Evalueringsprisen 2018 skal deles ut på Evalueringskonferansen 20. - 21. september i Kristiansand.
For at den beste evalueringen skal vinne, trenger vi nominasjoner til ulike evalueringer fra ulike sektorer. Forårets vinner av evalueringsprisen, Riksrevisjonen mottok prisen for deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

Evalueringsprisen tildeles faglig og metodisk gode evalueringer, men også aktører som har vist å bruke evaluering på en god måte i forbedringsarbeidet.

Hvis du er – eller kjenner – en slik virksomhet så vil vi oppfordre deg spesielt til å nominere den til årets pris.
Ta gjerne initiativ til en diskusjon internt i din virksomhet - hvem eller hva ønsker dere å fremheve i år? Bare nominasjonen i seg selv er en stor anerkjennelse.

Du kan lese mer om evalueringsprisen ved å laste ned retningslinjene for prisen.

For å gjøre det enkelt er det utarbeidet et et enkelt nominasjonsskjema som kan lastes ned og brukes.

Det utfylte skjemaet sendes til sekretariatet v/ Hilda Borthen.
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)