Gå til hovedtekst

Hold av 24. og 25. september til Evalueringskonferansen 2015

Det er nå bestemt at Evalueringskonferansen 2015 avholdes 24. og 25. september 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Temaet vil være er "Evalueringsmakt og avmakt".

Norsk evalueringsforening og EVA-forum har tidligere besluttet å tildele Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppdraget med å være medarrangør av Evalueringskonferansen 2015.

 

Følg med på evalueringsportalen.no og norskevalueringsforening.no for mer informasjon om konferansen.

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)