Gå til hovedtekst

Hvordan sikre systematisk bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomheten

Det har etter hvert blitt et nesten opplest og vedtatt faktum at det gjøres for få samfunnsøkonomiske analyser i forkant av beslutninger i staten, sist dokumentert i Direktoratet for forvaltning og IKT sin rapport “Graves det dypt nok”.

I DFØ har vi derfor begynt å interessere oss for hvordan vi kan bistå statlige virksomheter med å implementere en systematisk bruk av samfunnsøkonomiske analyser i beslutningssammenheng. Første ledd i så måte er utviklingen av et eksempel på mal for beslutningsnotat. Denne malen vil ivareta kravene til samfunnsøkonomisk analyse, og ved å følge den vil virksomheten også etterleve Utredningsinstruksen. Virksomheten kan tilpasse malen til sitt behov. DFØ kan hjelpe virksomheten med dette dersom det er ønskelig. Dersom det er stor pågang må vi imidlertid ta forbehold om ledige ressurser.

Dersom dette er av interesse for din virksomhet, ta kontakt med Anders Halvorsen, telefon 922 49 021, eller Terje Grønli, telefon 901 32 887.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)