Gå til hovedtekst

Invitasjon - ønsker dere å arrangere evalueringskonferansen 2016?

Norsk evalueringsforening (NEF) og EVA-forum inviterer norske evalueringsmiljøer til å arrangere Evalueringskonferansen 2016.

Ansvaret for arrangementet går ut på å lage et faglig program for to dager sammen med styringsgruppen, samt være teknisk og operativ arrangør og stille med konferansesekretariat i forbindelse med konferansen. For operatøren representerer konferansen en unik mulighet til å sette fokus på evalueringsfaget i eget fagmiljø, profilere eget miljø og etablere relasjoner til relevante ressurspersoner.

NEF og EVA-forums fire representanter sitter i styringsgruppen og arrangøren er prosjektleder og utfører. Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom styringsgruppen og operatøren som dere finner på www.evalueringskonferansen.no og vedlagt her.

For å melde din interesse til å arrangere konferansen, send inn en beskrivelse av din virksomhet, deres evalueringsfaglige bakgrunn og tidligere erfaringer med å arrangere konferanser, samt deres tanker om hvordan konferansen i 2016 kan gjennomføres.

Frist for å sende inn uforpliktende interessesøknaden er 25. september. Den sendes til Norsk evalueringsforenings sekretariat på e-post post@oxford.no. Ved spørsmål, ta kontakt med styringsgruppen ved John-Olav Sæter, tlf 928 07 643.

 

Vi ser frem til et spennende samarbeid med dere!

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)