Gå til hovedtekst

Vil du jobbe i DFØ med å spre god evalueringspraksis i staten?

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruki staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy.Direktoratet forvalter regelverket som blant annet stiller krav til nødvendig styringsinformasjon og bruk av evaluering i staten. DFØ arbeider for en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styring av statlige virksomheter.

Evaluering – strategisk og systematisk bruk i styring av statlige virksomheter

Vi har behov for å styrke teamet med en dyktig medarbeider med praktisk erfaring fra evalueringsarbeid. Erfaringen kan for eksempel komme fra en statlig virksomhets bruk av evaluering i styring, eller fra å gjennomføre evalueringer for statlige virksomheter.

En sentral arbeidsoppgave vil være å bidra til at DFØ forvalter og videreutvikler evaluering som styringsverktøy. Det kan skje gjennom blant annet å

-          utarbeide og formidle praktisk veiledningsmateriell

-          identifisere og formidle gode eksempler innenfor fagfeltet

-          holde kurs, seminarer og faglige nettverk

-          delta i utviklingsprosjekter for øvrig

Søknadsfrist: 11. april 2012.

Se fullstendig utlysning på www.dfo.no eller ta kontakt med seksjonssjef Gry Hamarsland, telefon 934 00 988,   e-post gry.hamarsland@dfo.no

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)