Gå til hovedtekst

Kom med innspill til videreutvikling av evalueringsnettverket Eva-forum

Har du ideer til hvordan Eva-forum, nettverket for evaluering i staten kan videreutvikles?

Eva-forum inviterer deg til å komme med forslag til hvordan nettverket bør innrettes, temaer som bør belyses, foredragsholdere som bør inviteres osv.  

Send forslagene til John-Olav Sæter, leder av nettverket, på e-post john-olav.saeter@dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)