Gå til hovedtekst

Lær mer om gode beslutningsgrunnlag – innføringskurs samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å klarlegge og synliggjøre viktige konsekvenser av tiltak før beslutning om gjennomføring fattes.

Samfunnsøkonomisk analyse er en svært anvendelig metode som kan brukes i vurderingen av alle typer tiltak, alt fra små prosjekter til prosjekter med store budsjettvirkninger samt reformer.

Delta på kurs i DFØ torsdag 8. november og få en innføring i DFØs trinnvise metode for samfunnsøkonomiske analyser, tips om hvordan bestille slike analyser og tips om forenklede analyser. Vi legger opp til aktiv deltakelse gjennom løsning av oppgaver i grupper.

Les mer og meld deg på her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)