Gå til hovedtekst

Ledig stilling - vil du videreutvikle Evalueringsportalen?

Direktoratet for økonomistyring har behov for å styrke virksomheten med en dyktig medarbeider som har kunnskap om evalueringer. Du må ha interesse for å arbeide med portaler som kommunikasjonskanal ut mot brukere. En hovedoppgave vil være å drifte Evalueringsportalen.no

Arbeidsoppgaver:

  • utarbeide og publisere tekst på Evalueringsportalen
  • vedlikeholde registrerte data om evalueringsrapporter
  • starte opp og drifte brukergrupper for Evalueringsportalen

Vi forventer at du kan bidra med:

  • å videreutvikle Evalueringsportalen.no
  • skrive tekster for Evalueringsportalen
  • bygge nettverk med brukere og videreutvikle samarbeidet med våre tre leverandører
  • videreutvikle og formidle hvordan evaluering kan brukes som styringsverktøy
  • videreutvikle og formidle hvordan evaluering samspiller med andre styringsverktøy

Det er ønskelig at du har erfaring med publiseringsverktøyet ZTM eller andre publiseringsverktøy. I tillegg forventes det at du bidrar inn på seksjonens og avdelingens øvrige oppgaver, som f.eks. å utvikle veiledningsmateriell, holde kurs, bidra til våre faglige nettverk og seminarer og gi råd til våre brukere.

Evalueringsportalen er utviklet for å samle og gjøre tilgjengelig statens evalueringer og å gi informasjon om evalueringer. Økt tilgjengelighet til evalueringer og metoder kan bidra til økt bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i staten.

 

Les mer om stillingen her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)