Gå til hovedtekst

NIBR har fått i oppdrag å arrangere Evalueringskonferansen 2013

EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, har valgt Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som arrangør av Evalueringskonferansen 2013.

NIBR har fått tildelt oppdraget av EVA-forum å være operativ og teknisk arrangør av Evalueringskonferansen 2013. Konferansen arrangeres i samarbeid med EVA-forum og Norsk evalueringsforening.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)