Gå til hovedtekst

Ny norsk rapport om bruk av sektoranlyser og evalueringer

DFØ og Difi har i samarbeid, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet, kartlagt bruk av sektoranalyser og evalueringer i Norge og en del andre land.

Rapporten Bruk av sektoranalyser og evalueringer. En kartlegging som er utarbeidet av Difi og DFØ i samarbeid

Oppdraget er gitt på grunnlag av regjeringens Program for bedre styring og ledelse, hvor det heter at en tar sikte på å «vurdere å utvikle rammeverk og opplegg for systematiske sektoranalyser knyttet til organisering, ledelse, rammebetingelser og styringspraksis for effektiv måloppnåelse».

Rapporten presenterer viktige funn og mulige læringspunkter med utgangpunkt i kartleggingen som kan være relevante for norske ordninger. Kartleggingen skal gi et grunnlag for mulige ordninger for systematiske analyser og evalueringer.

Les mer om rapporten:

DFØ:

Difi:

Regjeringens blogg:

Last ned og les rapporten «Bruk av sektoranalyser og evalueringer. En kartlegging» her.  

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)