Gå til hovedtekst

Ønsker du å arrangere evalueringskonferansen 2015?

Norsk Evalueringsforening (NEF) og EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, arrangerer den årlige Evalueringskonferansen. Hvert år velges det ut et norsk evalueringsmiljø som tar på seg ansvaret for å stå for arrangementet i samarbeid med NEF og EVA-forum.

Vi varsler allerede nå at Norsk evalueringsforening og EVA-forum over sommeren vil sende ut en invitasjon til norske evalueringsmiljøer om å melde interesse for å være arrangør av Evalueringskonferansen 2015. Ansvaret for arrangementet går ut på å lage et faglig program for to dager sammen med NEF og EVA-forum, samt være teknisk og operativ arrangør og stille med konferansesekretariat i forbindelse med konferansen. Utførligere informasjon om hva oppdraget går ut på vil komme i invitasjonen.

 

Spørsmål eller interesse kan meldes til elma.andersson@dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)