Gå til hovedtekst

Rapport om evalueringsportalen offentligjort

Direktoratet for økonomistyring offentligjorde 16 april rapporten "Evalueringsportalen etter ett års drift- en erfaringsoppsummering".

Rapporten viser at Evalueringsportalen ved utgangen av 2011 hadde 855 registrerte evalueringsrapporter. Vi konkluderer med at selv om Pliktavleveringsloven gir tilstrekkelig hjemmel for å innkreve evalueringsrapporter til portalen, er det mange tilgjengelige rapporter som ikke er registrert i portalen. Bakgrunnen for dette er at bare en fjerdedel av virksomhetene har registrert minst en rapport i Evalueringsportalen, og det er store variasjoner i antall mellom de som har registrert. En del av disse forskjellene skyldes at evalueringsaktiviteten i virksomhetene er forskjellig, men vi mener at dette ikke forklarer hele forskjellen. Et hovedfokus for DFØ i 2012 blir derfor å øke antall evalueringsrapporter i Evalueringsportalen.

 

I løpet av 2011 hadde Evalueringsportalen i overkant av 12 000 besøk. Nesten 60 prosent av disse besøkene hadde en varighet under 10 sekunder, noe som kan tyde på at disse hovedsakelig har vært innom for å se hva Evalueringsportalen har å tilby. Hovedaktiviteten til de som i større grad har tatt Evalueringsportalen i bruk, har vært å lese evalueringsrapporter. Rapporten gir oss imidlertid grunn til å tro at det fremdeles er mange potensielle brukere som ikke kjenner til Evalueringsportalen i tilstrekkelig grad. Et annet viktig fokus for oss fremover blir derfor å, øke kjennskap til Evalueringsportalen blant våre kjernebrukere og å videreutvikle Evalueringsportalen fra dagens mer database-innrettede løsning, til en portal – både i forhold til innhold og funksjoner.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)