Gå til hovedtekst

Vellykket EVA-workshop

15 mars arrangerte EVA-forum workshop hvor temaet var: "Gode og dårlige bestillinger, erfaringer, muligheter og utfordringer" Dette ble en suksess!

Vedlegg

Torsdag 15. mars holdt EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, workshop i Innovasjon Norge sine lokaler i Akersgata. Temaet for workshopen var “Gode og dårlige bestillinger – erfaringer, utfordringer og muligheter”. Som innledning til diskusjoner i grupper og plenum ga utførersiden innspill på erfaringer, utfordringer og muligheter, og i hvilken retning vi bør gå.

Det var godt oppmøte. Tilsammen var det over 30 personer tilstede. Det var representanter fra et bredt spekter av statlige virksomheter og også fra utførersiden. De to eksterne innleggene ble holdt av Sveinung Skule, direktør i NIFU, og Oddrun L. Kristiansen og Bjørn Børresen fra konsulentselskapet A-2.

NIFU tok opp at et av hovedproblemene, sett fra forskningsinstituttene, var at offentlig sektor mangler en strategi for langsiktig utvikling av kunnskapsgrunnlag og kunnskapsleverandører. De oppfordret til det offentlige til å tenke forenkling og være mer åpen for bruk av rammeavtaler.

A-2 presenterte en prosessbasert metodikk i tilnærmingen til anskaffelsesprosessen og understreket betydningen av struktur og presisjon for å bidra til å hjelpe leverandørene til å lage gode tilbud. A-2 mente at regelverket gir muligheter til dialog og kommunikasjon med potensielle leverandører, og trakk fram tilbyderkonferanse som et konkret eksempel på dette. Presentasjonene fra NIFU og A-2 kan lastes ned i vedleggene ovenfor.

Etter innleggene ble det dannet grupper som diskuterte ulike problemstillinger knyttet til å utforme konkurransegrunnlag, utforme de gode problemstillingene, fastsette utvelgelseskriterier og hvordan man velger oppdragstaker. Etter gruppesamlingene var det lunsj mens problemstillingene ble diskutert i plenum.

Videre ble det også diskutert betydningen av å få frem god praksis og erfaringsutveksling innenfor bestilling av evalueringer. DFØ og Difi ble utfordret på å lage veiledning på denne typen anskaffelser, gjerne supplert med gode eksempler. Det er mange som sitter på mye kunnskap og det er viktig at det framover fokuseres på erfaringsutveksling internt i nettverket.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)