Gå til hovedtekst

Vi vil gjerne ha dine innspill til forbedringer!

Evalueringsportalen skal bidra til åpenhet i staten og informasjon om hva som virker. Portalen ble lansert for snart 7 år siden, og nå er vi i gang med å se på hvordan evalueringportalen kan møte behovene på en bedre måte enn i dag.

Evalueringsportalen gir deg tilgang til statistikkfunksjonalitet som bygger på informasjon om de registrerte evalueringsrapporteneher bildet viser evalueringer fordelt på sektor

Evalueringsportalen gir deg tilgang til statistikkfunksjonalitet som bygger på informasjon om de registrerte evalueringsrapportene som f.eks. sektor

Nærmere 3000 evalueringer

Nærmere 3000 statlige evaluerings-rapporter er registrert siden portalen ble lansert i januar 2011. Rapportene representerer verdifull erfaring fra statlig forvaltning, og kan gjenbrukes og gi nyttig informasjon til statsansatte, politikere, studenter, forskere, konsulenter, journalister – alle som er samfunnsengasjert. 

Du kan søke etter enkelt-evalueringer, eller få statistikk sortert på ulike kriterier som oppdragsgiver, sektor, utfører, årstall eller type evaluering (samfunnsøkonomiske analyser, forhåndsevaluering/utredning, underveisevaluering og etter-evaluering).

Hvordan kan Evalueringsportalen bli bedre?

Vi ser nå på hvordan evalueringsdatabasen kan bli enda bedre og mer nyttig. Vi vil høre fra deg hva du synes er bra, hva som ikke fungerer eller hva du savner. Bør evalueringsrapportene sees i sammenheng med annen informasjon, eller andre type rapporter og innsikt?

Vil du være med å teste, eller gi oss verdifull innsikt i dine behov og ønsker? Send oss en mail: evalueringsportalen@dfo.no

Portalen er et naturlig startpunkt for deg som ønsker:

 - kunnskapsgrunnlag for politikkutforming
 - kunnskapsgrunnlag for utredninger og analyser
 - kunnskap om statens politikkområder
 - kunnskap om evaluering
 - eksempler på hvordan andre har utformet evalueringer
 - å holde foredrag
 - å skrive masteroppgave
 - å skrive en artikkel
 - å søke etter og bestille evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)