Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Spørreskjema

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Total
Stortinget000005430161155117611910971066000132
Norges forskningsråd (NFR)000000101007188643510102851112300114
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)00000000002*7*69776116847124010097*
Utdanningsdirektoratet0000000000043126510961111106701092
Innovasjon Norge01*1*1*006*1*1*2*2531145166011110000069*
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)000000001014265559463532430068
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)0101000221125514511451341110061
Helsedirektoratet000000000027893366610110120359
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)0000000000051028142874101110055
Kunnskapsdepartementet (KD)00000001*11133711610111001010040*
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)000000000001*3*7*05*44225211100038*
Statens vegvesen (SVV)000000000006376384000000000037
Husbanken001110111113322120621221100036
Samferdselsdepartementet (SD)000000000001116153110300000023
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)000000000100223301250012000022
Kulturdepartementet (KUD)000000001010011310012410000016
Utlendingsdirektoratet (UDI)000000000000122020104202000016
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)000000000012442110010000000016
Politi og lensmannsetaten000000000002111220310200000015
Klima- og miljødepartementet (KLD)000000001002200001013020110014
Sametinget - administrasjonen000000000000022450000010000014
Arbeids- og velferdsdirektoratet000000000000173110000000000013
Den Norske Stats Husbank001110111101011100000000000011
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 000000000000000002321000003011
Direktoratet for naturforvaltning (DN)000000000001302200110000000010
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000000000001011222010000000010
Norsk kulturråd (Kulturrådet)00000000000101000012120100009
Miljødirektoratet00000000000000000000100222119
Statens landbruksforvaltning (SLF)00000000011000230001000000008
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)00000000000110010030000000006
Politidirektoratet00000000000110121000000000006
Petroleumstilsynet (Ptil)00000000000100012110000000006
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring00000000000210011000000000005
Utenriksdepartementet (UD)00000000001001000010110000005
Olje- og energidepartementet (OED)00000000000000001001011010005
Kirkerådet00000000000000001220000000005
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)00000000000000000111101000005
Norges forskningsråd00000000000000000000000000325
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)00000000000000001100011000004
Finanstilsynet00000000000010011001000000004
Landbruks- og matdepartementet (LMD)00000010000010000200000000004
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)01100000000000000001000010004
Integrerings- og mangfoldsdirektorat00000000000000001000000020003
Skatteetaten00000000000000010000000020003
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)00000000000000011100000000003
Brønnøysundregistrene10000110000000000000000000003
Finansdepartementet (FIN)00000000000010000010010000003
Registerenheten i Brønnøysund10000110000000000000000000003
Vegvesenet00000000000021000000000000003
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)00000000000000000000111000003
Norges vassdrags- og energiverk 00000000000000000200000100003
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)00000000000000010100000000002
Post- og teletilsynet 00000000000000000020000000002
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM Utvikling)00000000000020000000000000002
Arkivverket00000000000002000000000000002
Universitetet i Stavanger (UiS)00000000000000010001000000002
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)00000000000000001100000000002
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)00000000000010100000000000002
Arbeids- og sosialdepartementet00000000000000000000000000112
Barne-, ungdoms- og familieetaten00000000000000000000000010102
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)00000000000000000010001000002
Oljedirektoratet (OD)00000000000000001001000000002
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)00000000000000200000000000002
Kystverket00000000000000001000001000002
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)00000000000000000100000000001
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)00000000000000000100000000001
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag00000000000000100000000000001
UDI00000000000000000010000000001
Toll- og avgiftsdirektoratet00000000000100000000000000001
Statens lånekasse for utdanning00000000000000100000000000001
Kommunal- og moderniseringsdepartementet00000000000000000000000000101
Stavanger bispedømme00000000000000010000000000001
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag00000000000000100000000000001
Fylkesmannen i Nordland00000000000000100000000000001
Fylkesmannen i Rogaland00000000000000001000000000001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)00000000000000000000000100001
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)00000000000000000000000100001
Fylkesmannen i Hordaland00000000000010000000000000001
Fiskeridirektoratet00000000000100000000000000001
Forsvarsdepartementet (FD)00000000010000000000000000001
Fylkesmannen i Troms00000000000000100000000000001
Høgskolen i Telemark (HiT)00000000000010000000000000001
Kystverket hovedkontoret00000000000000001000000000001
Fylkesmannen i Østfold00000000000001000000000000001
Fylkesmannen i Finnmark00000000000000100000000000001
Universitetet i Oslo (UiO)00000000000010000000000000001
Norsk institutt for naturforskning (NINA)00000000000100000000000000001
Riksarkivet00000000000001000000000000001
Fylkesmannen i Oslo og Akershus00000000000001000000000000001
Tolletaten00000000000100000000000000001
Riksrevisjonen00000000000000100000000000001
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader)00000000000000000000001000001
Fylkesmannen i Oppland00000000000001000000000000001
Utlendingsdirektoratet00000000000000001000000000001
Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme00000000000000100000000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)0000000000001*0000000000000001*
Skattedirektoratet00000000000000010000000000001
Direktoratet for byggkvalitet00000000000000000000000001001
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet (Kulturminnefondet)00000000000000000000000100001
Høgskolen i Østfold (HIØ)00000000000010000000000000001
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)00000000000000000010000000001
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)00000000000001000000000000001
Direktoratet for utviklingssamarbeid00000000000000000000000010001
Husbanken - hovedkontoret00000000000000000100000000001
Borg bispedømme00000000000000100000000000001
Arbeidstilsynet00000000000000000010000000001
Statens kartverk00000000000000010000000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)00000000000000001000000000001
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)00000000000000000000100000001
Senter for IKT i utdanningen (IKT-senteret)00000000000000000001000000001
Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme00000000000000010000000000001
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)00000000000000001000000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)