Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Statistikk

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)199519961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019Total
Stortinget001345234849696610910611480128
Samferdselsdepartementet (SD)0000001003549291319443000076
Norges forskningsråd (NFR)00001000011064043131621014066
Finansdepartementet (FIN)0000000000122131017783110056
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)000000100111658104315442056
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0000000005*3313374717910054*
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0000000003*8*5*4*4*655132311051*
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)00000000000403638325044143
Husbanken00000010001012129443822040
Statens vegvesen (SVV)00000000032264991000000036
Utdanningsdirektoratet00000000010012254225611032
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)00000000011121215442500029
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)00000100010222370313210028
Innovasjon Norge1*1*005*000010411820110000026*
Utlendingsdirektoratet (UDI)00000000001022323134320026
Kunnskapsdepartementet (KD)00000000033552111102010025
Helsedirektoratet00000000034121113000100118
Norges vassdrags- og energiverk 000000000001002212000000017
Direktoratet for naturforvaltning (DN)00000000033322300000000016
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)00000000001023132100000013
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 00000000000001133211000012
Kystverket00000000000000100007400012
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)00000000102311200100000011
Landbruks- og matdepartementet (LMD)00000000000210120003100010
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)0000000001003022010000009
Klima- og miljødepartementet (KLD)0000000000200102000010118
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)0000000000111201200000008
Miljødirektoratet0000000000000000040001218
Statens landbruksforvaltning (SLF)0000100010101210010000008
Petroleumstilsynet (Ptil)0000000001000020220000007
Politi og lensmannsetaten0000000000100200110100006
Norsk kulturråd (Kulturrådet)0000000010002000101100006
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)0000000000000000001112106
UDI0000000000000102110000005
Arbeids- og velferdsdirektoratet0000000000020210000000005
Fiskeridirektoratet0000000100101001100000005
Fiskeriadministrasjonen0000000100101001100000005
Utlendingsdirektoratet0000000000000121000000004
Utenriksdepartementet (UD)0000000010010000100010004
Kirkerådet0000000000000012100000004
Politidirektoratet0000000000100210000000004
Kulturdepartementet (KUD)0000000001000100100010004
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring0000000001000101000000003
Sametinget - administrasjonen0000000010000010100000003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)0000000000000010000011003
Oljedirektoratet (OD)0000000000000000100100002
Den Norske Stats Husbank0000001000100000000000002
Riksrevisjonen0000000000001000000100002
Integrerings- og mangfoldsdirektorat0000000000000010000000102
Olje- og energidepartementet (OED)0000000000010000010000002
Jernbaneverket0000000000000020000000002
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)0000000001000000100000002
Forsvarsdepartementet (FD)0000000000101000000000002
Finanstilsynet0000000000000100000000001
Vegvesenet0000000000010000000000001
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)0000000000000000000010001
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)0000000000010000000000001
Forsvarsstaben0000000000010000000000001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)0000000000000000000001001
Tolletaten0000000001000000000000001
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)0000000000000001000000001
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)0000000000010000000000001
Toll- og avgiftsdirektoratet0000000001000000000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug0000000000000010000000001
Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme0000000000001000000000001
Skatteetaten0000000000000010000000001
Direktoratet for utviklingssamarbeid0000000000000000000000101
Stavanger bispedømme0000000000000100000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001*00000000000001*
Fylkesmannen i Vestfold0000000001000000000000001
Arbeidstilsynet0000000000000000100000001
Barne-, ungdoms- og familieetaten0000000000000000000000101
Borg bispedømme0000000000001000000000001
Senter for IKT i utdanningen (IKT-senteret)0000000000000000010000001
Statens kartverk0000000000000100000000001
Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme0000000000000100000000001
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)0000000000100000000000001
Fylkesmannen i Hedmark0000000000010000000000001
Forsvarets militære organisasjon (FMO)0000000000010000000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)