Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Statistikk

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)19951996199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Total
Stortinget00134523484969661091061148000128
Samferdselsdepartementet (SD)000000100354929131944410000078
Norges forskningsråd (NFR)0000100001106404313162101410067
Finansdepartementet (FIN)000000000012213101778712000061
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)00000010011165810431545320060
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0000000003*8*5*4*4*65513351120056*
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0000000005*331337471791010055*
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)0000000000040363832504410043
Statens vegvesen (SVV)0000000003226499100312000042
Husbanken0000001000101212944382200040
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)0000010001022237031343110034
Utdanningsdirektoratet0000000001001225422561100032
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)0000000001112121544260100031
Kunnskapsdepartementet (KD)0000000003355211110301010027
Kystverket000000000000001000015110000027
Innovasjon Norge1*1*005*00001041182011000000026*
Utlendingsdirektoratet (UDI)0000000000102232313432000026
Helsedirektoratet0000000003412111300010010422
Norges vassdrags- og energiverk 00000000000100221200011000019
Direktoratet for naturforvaltning (DN)0000000003332230000000000016
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 0000000000000113321100002014
Miljødirektoratet0000000000000000042001230113
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)0000000000102313210000000013
Direktoratet for utviklingssamarbeid0000000000000000000000109212
Klima- og miljødepartementet (KLD)0000000000200102001021110011
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)0000000010231120010000000011
Landbruks- og matdepartementet (LMD)0000000000021012000310000010
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000000000100302201000000009
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)000000000011120120000000008
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)000000000000000000121310008
Statens landbruksforvaltning (SLF)000010001010121001000000008
Kommunal- og moderniseringsdepartementet000000000000000000000000617
Petroleumstilsynet (Ptil)000000000100002022000000007
Politi og lensmannsetaten000000000010020011011000007
Norsk kulturråd (Kulturrådet)000000001000200010110000006
UDI000000000000010211000000005
Utenriksdepartementet (UD)000000001001000010002000005
Fiskeridirektoratet000000010010100110000000005
Jernbaneverket000000000000002000021000005
Arbeids- og velferdsdirektoratet000000000002021000000000005
Fiskeriadministrasjonen000000010010100110000000005
Politidirektoratet000000000010021000000000004
Kulturdepartementet (KUD)000000000100010010001000004
Kirkerådet000000000000001210000000004
Utlendingsdirektoratet000000000000012100000000004
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring000000000100010100000000003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)000000000000001000001100003
Forsvarsdepartementet (FD)000000000010100000010000003
Sametinget - administrasjonen000000001000001010000000003
Oljedirektoratet (OD)000000000000000010010010003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat000000000000001000000010002
Arbeids- og sosialdepartementet000000000000000000000000112
Landbruksdirektoratet000000000000000000010100002
Olje- og energidepartementet (OED)000000000001000001000000002
Forbrukerrådet000000000000000000002000002
Den Norske Stats Husbank000000100010000000000000002
Riksrevisjonen000000000000100000010000002
Direktoratet for byggkvalitet000000000000000000000001102
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)000000000100000010000000002
Vegvesenet000000000001001000000000002
Norges forskningsråd000000000000000000000000112
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)000000000000000100000000001
Toll- og avgiftsdirektoratet000000000100000000000000001
Stavanger bispedømme000000000000010000000000001
Fylkesmannen i Vestfold000000000100000000000000001
Skatteetaten000000000000001000000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug000000000000001000000000001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)000000000000000000000100001
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)000000000000000000001000001
Forsvarsstaben000000000001000000000000001
Tolletaten000000000100000000000000001
Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme000000000000100000000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001*0000000000000001*
Barne-, ungdoms- og familieetaten000000000000000000000010001
Forsvarets militære organisasjon (FMO)000000000001000000000000001
Statsbygg000000000000000000010000001
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)000000000010000000000000001
Finanstilsynet000000000000010000000000001
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)000000000001000000000000001
Borg bispedømme000000000000100000000000001
Arbeidstilsynet000000000000000010000000001
Statens kartverk000000000000010000000000001
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)000000000001000000000000001
Senter for IKT i utdanningen (IKT-senteret)000000000000000001000000001
Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme000000000000010000000000001
Fylkesmannen i Hedmark000000000001000000000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)