Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Statistikk

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)1995199619981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020Total
Stortinget0013452348496966109106114800128
Samferdselsdepartementet (SD)00000010035492913194441000078
Norges forskningsråd (NFR)000010000110640431316210141067
Finansdepartementet (FIN)00000000001221310177871200061
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)0000001001116581043154521058
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0000000003*8*5*4*4*6551335112056*
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0000000005*33133747179100054*
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)000000000004036383250441043
Statens vegvesen (SVV)000000000322649910031200042
Husbanken000000100010121294438220040
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)000001000102223703134311034
Utdanningsdirektoratet000000000100122542256110032
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)000000000111212154426010031
Kystverket00000000000000100001511000027
Kunnskapsdepartementet (KD)000000000335521111030100026
Innovasjon Norge1*1*005*0000104118201100000026*
Utlendingsdirektoratet (UDI)000000000010223231343200026
Norges vassdrags- og energiverk 0000000000010022120001100019
Helsedirektoratet000000000341211130001001018
Direktoratet for naturforvaltning (DN)000000000333223000000000016
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)000000000010231321000000013
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 000000000000011332110000012
Miljødirektoratet000000000000000004200123012
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)000000001023112001000000011
Klima- og miljødepartementet (KLD)000000000020010200102111011
Landbruks- og matdepartementet (LMD)000000000002101200031000010
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)00000000010030220100000009
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)00000000001112012000000008
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)00000000000000000012131008
Statens landbruksforvaltning (SLF)00001000101012100100000008
Politi og lensmannsetaten00000000001002001101100007
Petroleumstilsynet (Ptil)00000000010000202200000007
Norsk kulturråd (Kulturrådet)00000000100020001011000006
UDI00000000000001021100000005
Jernbaneverket00000000000000200002100005
Arbeids- og velferdsdirektoratet00000000000202100000000005
Fiskeridirektoratet00000001001010011000000005
Utenriksdepartementet (UD)00000000100100001000200005
Fiskeriadministrasjonen00000001001010011000000005
Utlendingsdirektoratet00000000000001210000000004
Kirkerådet00000000000000121000000004
Politidirektoratet00000000001002100000000004
Kulturdepartementet (KUD)00000000010001001000100004
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring00000000010001010000000003
Sametinget - administrasjonen00000000100000101000000003
Direktoratet for utviklingssamarbeid00000000000000000000001023
Forsvarsdepartementet (FD)00000000001010000001000003
Oljedirektoratet (OD)00000000000000001001001003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)00000000000000100000110003
Forbrukerrådet00000000000000000000200002
Landbruksdirektoratet00000000000000000001010002
Den Norske Stats Husbank00000010001000000000000002
Riksrevisjonen00000000000010000001000002
Integrerings- og mangfoldsdirektorat00000000000000100000001002
Olje- og energidepartementet (OED)00000000000100000100000002
Direktoratet for byggkvalitet00000000000000000000000112
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)00000000010000001000000002
Statsbygg00000000000000000001000001
Vegvesenet00000000000100000000000001
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)00000000000000000000100001
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)00000000000100000000000001
Forsvarsstaben00000000000100000000000001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)00000000000000000000010001
Tolletaten00000000010000000000000001
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)00000000000000010000000001
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)00000000000100000000000001
Toll- og avgiftsdirektoratet00000000010000000000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug00000000000000100000000001
Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme00000000000010000000000001
Skatteetaten00000000000000100000000001
Stavanger bispedømme00000000000001000000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001*000000000000001*
Fylkesmannen i Vestfold00000000010000000000000001
Arbeidstilsynet00000000000000001000000001
Finanstilsynet00000000000001000000000001
Barne-, ungdoms- og familieetaten00000000000000000000001001
Borg bispedømme00000000000010000000000001
Senter for IKT i utdanningen (IKT-senteret)00000000000000000100000001
Statens kartverk00000000000001000000000001
Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme00000000000001000000000001
Fylkesmannen i Hedmark00000000000100000000000001
Forsvarets militære organisasjon (FMO)00000000000100000000000001
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)00000000001000000000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)